Vítejte na našem webu

Naše firma se zabývá problematikou nebezpečí výbuchu hořlavých prachů, plynů a par kapalin v provozech. 

Realizujeme poradenství v oboru a zajišťujeme služby vedoucí k naplňování platné legislativy v této oblasti. K hlavní náplni naší činnosti patří zpracování Protokolu o určení vnějších vlivů, zpracovávání Dokumentace o ochraně před výbuchem, tvorba posudků a jiná poradenská činnost. Dále nabízíme možnost vyškoleného leadra pro vedení studií HAZOP a SIL analýz.

Pro zajištění vysoké úrovně našich služeb spolupracujeme s předními specialisty z různých oborů.

Služby

Dokumentace

Posudky a hodnocení

 • posouzení a hodnocení rizik zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
 • analýza rizik projektů metodou HAZOP a zpracování SIL analýz
 • hodnocení rizik výbuchu a stanovování opatření, hodnocení následků výbuchů
 • posuzování projektové dokumentace z hlediska nebezpečí výbuchu včetně návrhů opatření
 • hodnocení rizik z hlediska prevence závažných havárií (netodou selekce)
 • kvantifikace rizika z hlediska prevence závažných havárií
 • zajištění posouzení požárního nebezpečí

Další služby

 • vedení DOPV včetně školení příslušných pracovníků
 • školení k provádění studií HAZOP a hodnocení rizik
 • zpracování instrukcí pro práce v EX prostředí a zpracování místních provozních a bezpečnostních předpisů
 • technická pomoc při dozorech OIP
 • inspekce zařízení v prostředích s nebezpečím výbuchu a kontrola dokumentace
 • zajištění modelace následku závažné havárie v software ALOHA nebo Screen View
 • zajištění měření úniků hořlavých látek v provozech
 • zajištění stanovení požárně technických charakteristik hořlavých látek
 • zajištění měření elektrostatických vlastností materiálů, pomůcek

Kontaktujte nás

.

EXWIN consult, s.r.o.

1.máje 500

Třinec, Staré Město

.

+420 602 565 928

+420 775 380 525

.

info@exwinconsult.cz