Naše služby

 • zpracování Dokumnetace o ochraně před výbuchem (DOPV) dle NV č. 406/2004 Sb.
 • zpracování protokolů o určení vnějších vlivů dle platných norem, kontrola stávajících protokolů
 • posouzení a hodnocení rizik zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
 • vedení DOPV včetně školení příslušných pracovníků
 • analýza rizik projektů metodou HAZOP a zpracování SIL analýz
 • zpracování instrukcí pro práce v EX prostředí a zpracování místních provozních a bezpečnostních předpisů
 • hodnocení rizik výbuchu a stanovování opatření, hodnocení následků výbuchů
 • posuzování projektové dokumentace z hlediska nebezpečí požáru nebo výbuchu včetně návrhů opatření
 • provádění výpočtů pro uvolňování exploze
 • posouzení požárního nebezpečí
 • technická pomoc při dozorech OIP
 • měření úniků hořlavých látek v provozech
 • stanovení požárně technických charakteristik hořlavých látek
 • inspekce zařízení v prostředích s nebezpečím výbuchu a kontrola dokumentace
 • měření elektrostatických vlastností materiálů, pomůcek
 • zpracování návodu k obsluze zařízení

Kontaktujte nás

.

EXWIN consult, s.r.o.

1.máje 500

Třinec, Staré Město

.

+420 602 565 928

+420 775 380 525

.

info@exwinconsult.cz