Download

Some document about explosion prevention in Czech Republic

Full text of laws on web site of Ministry of the interior of the Czech Republic

Documents:

Nařízení vlády číslo 406/2004 Sb.  o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Nařízení vlády číslo 23/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Směrnice 94/9/ES evropského parlamentu a rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů
určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/34/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (přepracované znění)

Směrnice evropského parlamentu a rady 1999/92/ES
o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených riziku
výbušných prostředí (patnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

Contact us

.

EXWIN consult, s.r.o.

1.máje 500

Třinec, Staré Město

.

+420 602 565 928

+420 775 380 525

.

info@exwinconsult.cz